Over Ons

In de zomer van 2003 werd gepeild of er belangstelling was om een Bredevoorts koor op te richten. Er werden voldoende belangstellenden gevonden en daarmee werd de oprichting van het Stadskoor Bredevoort een feit.

Onder leiding van Rene ter Woord werd een enthousiaste start gemaakt. Hoewel Rene had aangegeven tijdelijk ons koor te willen leiden is hij nog tot in het voorjaar van 2006 aan het Stadskoor verbonden gebleven. Daarna nam Alex Brusse de dirigeerstok van hem over en in november 2007 volgde Ans Kolenbrander uit Doetinchem hem op.

Op 29 oktober 2017 hebben we afscheid genomen van Ans Kolenbrander met een concert in de Georgiuskerk in Bredevoort.

Nadat verschillende dirigenten een “proefrepetitie”bij het Stadskoor hadden geleid viel de keus op Dineke de Roo uit Doetinchem om Ans Kolenbrander op te volgen.

Dineke is een vakvrouw met veel ervaring in koorscholing die perfect aansluit bij de wensen van het Stadskoor, zowel wat muziekkeuze betreft als persoon.

Onder haar deskundige leiding zal het Stadskoor Bredevoort zich verder ontwikkelen, houd ons in de gaten!

Dineke de Roo, onze dirigent